Αναρτήσεις

Η αναμενόμενη...έκπληξη

Ναι, μας έφτιαξες τα Σαββατοκύριακα!

Πορόμ πορόμ πομ πέρομ περόμ...Ομπράντοβιτς!

Για τον κόσμο...

Πάνε πολλά χρόνια...

Ας αφήσει το στίγμα του

Βγει-δεν βγει Ευρώπη, δεν βγάζει λογική να φύγει

Μέσα στους στόχους δεν μας έχει; Γιατί γκρινιάζετε;