Αναρτήσεις

Ας αφήσει το στίγμα του

Βγει-δεν βγει Ευρώπη, δεν βγάζει λογική να φύγει

Μέσα στους στόχους δεν μας έχει; Γιατί γκρινιάζετε;