Αναρτήσεις

Γιατί δεν λέτε ονόματα;

Τώρα θυμήθηκες την επανάσταση;

Προσπαθείς να γίνεις Νικολακόπουλος;

Τάσο μου δεν είναι ανάγκη να γλύφεις τόσο για να πάρεις κανένα αποκλειστικό..

Ένα ανούσιο κείμενο