Αναρτήσεις

Γιαννάκη τους μέτρησες τους δανεικούς σου;