Αναρτήσεις

Μαύρο και στον Παπουτσή που βγάζει προεκλογικούς λόγους ,πατώντας πάνω στο γηπεδικό!