Αναρτήσεις

Κύριε Χάβο μήπως ξεχάσατε τι κάνατε πέρσι, όταν πραγματικά αδικηθήκατε;