Αναρτήσεις

Σωστό αυτό που λέει ο Ανατολάκης ,αλλά θα έκανε το ίδιο και στον γαύρο;