Αναρτήσεις

Επιστροφή Πετρόπουλου;

Σχετικά με την επιθετική κρούση της ομάδας

Γιατί δεν προωθείτε και κανέναν επιθετικό απο τις ακαδημίες;

Διώξανε τον Πετρόπουλο. Κανέναν παίκτη θα φέρουν όμως;