Αναρτήσεις

Ξεμούδιασμα

Κόρινθος-Παναθηναϊκός 0-3, 14/11/1992

Κόρινθος-Παναθηναϊκός 0-2, 1/2/1992

Παναθηναϊκός-Παγκορινθιακός 4-2, 01/05/1960

Παγκορινθιακός-Παναθηναϊκός 1-2, 06/12/1959