Αναρτήσεις

Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο - Μέχρι και ο μητροπολίτης αγαπάει Βαγγέλη!