Αναρτήσεις

Γιατί να μην υπάρχει εισαγγελέας που να τους κλείνει μέσα για τις μαλακίες που λένε;

Για τον άλλον επόπτη δεν έχετε καμία οργή;